Какво представляват гражданските инициативи

Поради зародилите се множество въпроси свързани с всякакви обществени прояви се появяват и редици въпроси. Някои от тях на пръв поглед съвсем елементарни и обикновени, но никога не е излишно за човек да узнае измежду редовете и нещо ново.

Кога, как и по какъв повод се зараждат граждански инициативи и кои хора вземат участие в тях.

В края на миналия век и ако трябва да сме точни в първата половина от 70-те години започнаха да се зараждат и първите граждански инициативи. Те бяха породени от политическия характер на създаващи се ситуации от местно, локално и регионално равнище. В граждански инициативи вземат участие лица от различна възрастова група, но основно хората между 25-45 години. Най-често участниците в различни граждански инициативи са хора с образователна степен над средната. Целта на гражданската инициатива е излизайки на вън народа да покаже своята позиция по важни въпроси, обсъждани от парламентарни партии и коалиции.

Гражданските инициативи налагат политически ангажимент и допринасят за преодоляване на апатията. Може да се твърди още, че са израз на растящо самосъзнание на граждани и най-важното е, че не обременяват с общ мандат на населението като правят партиите, а са тясно съсредоточени към един проблем. Многобройните граждански инициативи могат да преследват ограничени по характер и във време цели. Към ролята на граждански инициативи в демокрацията на партийно ниво и отношението към отделни партии е различно. Всичко опира и се свързва със стриктна неутралност и съвместна работа от отричане на партии и до пристрастия към отделни такива. От появата на първите граждански инициативи до днес броят им значително се е променял през годините, като днес ръста на граждански инициативи бележи няколко хиляди.

Въпросите, които провокират възникването на граждански инициативи имат различно естество. Към тях се отнасят всякакви партийни и не въпроси, които засягат масовата аудитория или групи от хора.

Гражданските инициативи не може да се отнасят като кризисни симптоми за политическа система, защото всяко отворено общество печели от политическата активност на хората. Това от своя страна не означава отказ от демокрация, дори между партиите да има известна несигурност.