Европейски граждански инициативи

Европейска гражданска инициатива е покана към Европейската комисия, като в нея се предлага законодателство по въпроси засягащи ЕС и със законодателни компетенции. Една гражданска инициатива може да бъде подкрепяна от минимум един милион граждани от ЕС и поне 7 от всички 28-те държави-членки. За всяка страна участничка в гражданска инициатива е нужен определен брой участници поддръжници.

По време на гражданска инициатива може да се предложат за разглеждане различни въпроси като законодателство, околна среда, транспорт, здраве, селско стопанство и други.

Друг интересен момент е, че една гражданска инициатива, се започва чрез граждански комитет, в който трябва да участват най-малко 7 граждани от ЕС, които задължително трябва да пребивават в 7 различни страни-членки. В граждански комитет вземат участие само пълнолетни лица (навършили 18 годишна възраст). Единствено Австрия се отличава от тази възрастова група, където за пълнолетни са лицата над 16 години.

Граждански инициативи не могат да са организирани от организации, но всяка такава може да популяризира и подкрепя инициативи.

Популяризирането става, чрез регистрация на гражданския комитет на уебсайт, за целта, където се събират множество мнения по въпроса.

Как се подкрепя европейска гражданска инициатива?

Всяко лице навършило нужните години, за да има право да гласува може да се включи с глас към дадена гражданска инициатива.

Когато една гражданска инициатива събере 1 млн. гласове, тя бива разглеждана от Комисия в рамките на срок от три месеца, след, което излиза нейното решение.

Организаторите имат право да поставят инициативата и на всеослушание в Европейския парламент. Комисията има задачата да даде отговор, какви мери смята да вземе и причините за своето решение.

Комисията не се задължава да предложи законодателство в резултат на инициатива. В случаи на такъв всичко преминава по нормална законодателна процедура. В случаи на прием, това се оповестява, чрез закон.