Граждански инициативи

Разберете повече за гражданските инициативи. В България и Европесйкият съюз. Тук може да намерите различни полезна инфомрация.